Monday, September 23, 2013

Filled Under: ,

Iloilo City Hymn (Video and MP3)

“Himno Sang Dakbanwa Sang Iloilo”


WORDS AND MUSIC BY PROF. ARNE LUBASAN

Puluy-an ka sang mga dungganon
Guindihon sa imong gugmang bilidhon
Namat-an sang mga baganihan
Nakigbato para sa kahilwayan

Dunang manggad sa amon guin-aman
Manggaran sa kulturang kinaadman
May maragtas nga madinu-agon
Bulawanon ang mga palanubli-on

Koro:
Iloilo, Iloilo
Dakbanwa kong nahamut-an
Iloilo, Iloilo
Bugal magpadulong diin man
Tampad nga magpabilin sa imo
Tungod palangga ko
Dakbanwang Iloilo, bugal ko!

Himpit nga gugma sa imo halad
Sakdagon ang imong katuyuan
Itib-ong and kauswagan
Padayun nga angkunon ang katin-aran

MP3 Version Download

0 comments:

Post a Comment